Nabestaandenpensioen

Voor u als ondernemer of DGA

Nabestaandenpensioen

U wilt uw gezin graag goed verzorgt achterlaten mocht u onverhoopt komen te overlijden. De ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de overheid is vaak veel te laag om uw nabestaanden goedverzorgd achter te laten. Als ondernemer of DGA dient u hiervoor dus zelf maatregelen te treffen.
Bij een goede nabestaandenvoorziening zorgt u ervoor dat er voldoende vermogen of inkomen overblijft, zodat de woonsituatie en levensstijl van uw partner en/of kinderen niet aangepast hoeft te worden.

Er zijn verschillende manieren om het overlijdensrisico af te dekken.

Nabestaandenpensioen voor de DGA:

Binnen een pensioenregeling voor de DGA  worden vaak het oudedagspensioen en het nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontvangt u uit deze pensioenvoorziening maandelijks een uitkering. Op het moment dat u mocht komen te overlijden voor de pensioendatum, dan ontvangen uw nabestaanden maandelijks een uitkering.

Overlijdensrisicoverzekering:

Een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden. Dit kapitaal kan door de nabestaanden worden gebruikt om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron.

Advies op maat

In samenspraak met u en eventueel uw accountant of boekhouder zorgt uw pensioenadviseur ervoor dat u de nabestaandenvoorziening krijgt die aansluit bij uw wensen en budget. In 5 heldere stappen werken wij toe naar een passend advies. Het gehele adviestraject en de nazorg onder één dak bij een vaste vertrouwenspersoon die uw persoonlijke belangen behartigd.

Uw adviseur:
Erwin Scholten
Telefoon: 053-4861223

Pensioenadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: