Nabestaandenpensioen

Voor de medewerkers

Nabestaandenpensioen

Als uw werknemer voor de pensioendatum overlijdt, wordt een nabestaandenpensioen uitgekeerd aan de partner (indien aanwezig). Deze uitkering ontvangt de partner levenslang. Als uw werknemer kinderen heeft dan wordt er een wezenpensioen uitgekeerd.

Tijdelijk nabestaandenpensioen/ANW-hiaat

Het tijdelijk partnerpensioen, ook wel ANW-hiaat genoemd, is bedoeld om het ontbreken van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaanden Wet uitkering van de overheid) op te vangen. De regels rond de ANW zijn namelijk strenger geworden. Daardoor is de kans groot dat de achterblijvende partner en/of kinderen gedeeltelijk of helemaal geen ANW-uitkering ontvangen.

Uw adviseur:
Erwin Scholten
Telefoon: 053-4861223

Pensioenadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: