Blog

Nieuws en info

Wijziging bedrijfsregeling brandregres 2014

Wat gaat er veranderen voor bedrijven?

Een brandverzekeraar heeft wettelijk de mogelijkheid om de uitkering die hij aan een schadelijdende partij deed, te verhalen op de veroorzaker van de schade. Een brandverzekeraar kan dit doen wanneer die veroorzaker aansprakelijk is voor de schade die ontstond. Tot 1 januari 2014 kon een groot aantal brandverzekeraars deze schade op de aansprakelijke partij verhalen tot maximaal € 500.000. Vanaf 1 januari 2014 kunnen alle brandverzekeraars zonder enige beperking de schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Uw onderneming kan de veroorzaker zijn van brand- of waterschade. Maar als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor een schade, is het huidig verzekerd bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven niet meer voldoende.

De schade boven het verzekerd bedrag wordt dan verhaald op uw bedrijfsvermogen en dan kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen.

Verder is er ook in Nederland steeds meer sprake  van een “ver-amerikanisering” van het aansprakelijkheidsrecht en de opkomst van een hogere claimcultuur.

Het gaat daarbij dan zowel om een drastische toename van het aantal aansprakelijkheids- en werkgeversaansprakelijkheidsclaims en de steeds hogere schadebedragen die geclaimd worden op het gebied van aansprakelijkheid. Ook wijzen de Nederlandse rechters tegenwoordig steeds vaker hogere schadeclaims toe.

Een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis op een aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven is dan ook de standaard-norm geworden in de assurantiebranche.

Ons advies

Verhoog het verzekerd bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven tot de standaard-norm van € 2.500.000.

Deel dit bericht op:

Heeft u een vraag?

Wij staan voor u klaar!

 

Bellen kan ook: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: