Arbeidsongeschiktheid

Voor uzelf

Inzicht in gevolgen arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer bent u extra kwetsbaar als u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt immers geen uitkering van de overheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Financieel heeft dit direct gevolgen. Heeft u inzicht in de gevolgen als u dit overkomt?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u ook na ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van een inkomen.

We kunnen op basis van uw wensen een verzekering voor u afsluiten. Wanneer u een uitgebreid advies op maat wilt, dan kunnen wij dit uiteraard ook voor u verzorgen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor de ondernemer is één van de specialismen van de Bedrijfsverzekeraar: lees hier meer over onze aanpak in 5 heldere stappen.

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: