Onafhankelijk

Assurantieadvies en risicomanagement

Ziekteverzuim voor uw medewerkers

Is uw werknemer door ziekte niet in staat om te werken, dan bent u als werkgever wettelijk verplicht tenminste 70 procent van het loon door te betalen in de eerste twee ziektejaren. In veel gevallen, bijvoorbeeld door een cao, is dit percentage 100 in het eerste jaar en 70 procent in het tweede ziektejaar. Met een ziekteverzuimverzekering dekt u dit financiële risico grotendeels af.

Ondersteuning bij re-integratie

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan bent u verantwoordelijk om uw werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren. In de Wet Verbetering Poortwachter zijn verplichte maatregelen vastgelegd. Het is daarom zeer raadzaam om uw ziekteverzuimverzekering aan te vullen met een arbodienstverlening.

Zo bent u verzekerd van deskundige ondersteuning bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. Bovendien compenseert de verzekeraar vaak een groot deel van de re-integratiekosten wanneer er naast deze verzekering ook voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een aangepast bureau) worden gedaan om de re-integratie te ondersteunen.

Verzuimbeheer

Een zieke werknemer kan al snel 250 euro per dag kosten. U kunt dus veel besparen als u verzuim weet te beperken. Wij werken samen met gespecialiseerde bedrijven in verzuimbeheer die u kunnen bijstaan om uw verzuimbeheer te optimaliseren.

Uw specialist inkomensverzekeringen:
Esther Schulenberg
Telefoon: 053-4861223

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: