Motorrijtuigen & Transport

Garageverzekering

De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht mét motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Motorrijtuigenverzekering

Een motorrijtuigenverzekering is van toepassing op personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s en overige motorrijtuigen zoals motoren. De polisdekking is veelal opgebouwd uit een tweetal verzekeringen. De WAM-verzekering en de (beperkt) casco-verzekering. Daarnaast is optioneel een ongevallen inzittenden, schade inzittenden en (verhaal) rechtsbijstand mee te verzekeren.

Wagenparkverzekering

Met de Wagenparkverzekering heeft u alle bedrijfsauto’s in uw wagenpark in één keer goed verzekerd voor een aantrekkelijke premie. Naast de keuze uit de WA-dekking en de WA-casco-dekking (allrisk) is er de WA+-Beperkt Casco-dekking. De wagenparkverzekering is uit te breiden met de rechtsbijstand-, ongevalleninzittendenverzekering en/of schadeverzekering inzittenden.

Transportgoederenverzekering

De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, alsmede het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.

Werk-en landmaterieel

Deze verzekering dekt schade aan landmaterieel of schade die daarmee is veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan, of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken hij zich juist mag vrijtekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

Uw adviseur:
Niels Echtermeijer
Telefoon: 053-4861223

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: