In en om het gebouw

Uitgebreide gebouwenverzekering

Met een uitgebreide gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan het gebouw en alles wat eraan vastzit. Naast de materiële schade vallen in principe ook de bijkomende kosten zoals bereddingskosten (alle gemaakte kosten om de schade te beperken) en opruimingskosten onder de dekking. Ook de kosten voor noodvoorzieningen vallen vaak hieronder. Een gebouwenverzekering is uit te breiden met een glasverzekering.

Inventaris-en goederenverzekering

De inventaris- en goederenverzekering vergoedt materiële schade aan inventaris, goederenvoorraad en machines door bijvoorbeeld brand, storm, neerslag, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Net als bij de gebouwenverzekering is bovenop de verzekerde som vaak dekking voor bijkomende kosten als bereddings- en opruimingskosten en kosten voor noodvoorzieningen.

Computer-en elektronicaverzekering

Uw computer- en elektronica-apparatuur zijn een belangrijke schakel in uw bedrijfsprocessen. De continuïteit hiervan moet gewaarborgd worden. Met deze verzekering kunt u, bij schade, de apparatuur snel vervangen. Bij verlies van data kan er data recovery plaats gaan vinden.

Bedrijfschadeverzekering

Mocht uw bedrijf door een calamiteit – bijvoorbeeld een brand – stil komen te liggen, dan gaan uw vaste kosten gewoon door. De Bedrijfsschadeverzekering verstrekt een uitkering waarmee uw vaste lasten zoals huur en salarissen doorbetaald kunnen worden en waarmee uw nettowinst wordt veiliggesteld. U kunt zich dan richten op het herstel, zodat de werkzaamheden weer snel kunnen worden hervat.

De Extra kostenverzekering vergoedt de kosten als u bijvoorbeeld na een brand tijdelijk bedrijfsruimte of computers moet huren om uw bedrijf te kunnen voortzetten. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten voor herstel van uw administratie of documenten als deze door schade verloren zijn gegaan.

Milieuschadeverzekering

Het risico op milieuschade is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten, maar een calamiteit zoals brand kan al milieuschade (bodemverontreiniging) veroorzaken. U bent dan verantwoordelijk voor de schade. Met een gewone aansprakelijkheidsverzekering krijgt u de kosten van zo’n schadeclaim meestal niet vergoed. Om zeker te zijn dat u deze kosten kunt betalen, is er de Milieuschadeverzekering.

Machinebreukverzekering

De machinebreukverzekering dekt materiële schade aan machines en installaties. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

Wanneer een machine niet op korte termijn kan worden vervangen, kan dit leiden tot verminderde productiecapaciteit of zelfs stilstand van het productieproces. Deze financiële schade kan worden opgevangen door een Machinebreukbedrijfsschadeverzekering.

Uw adviseur:
Niels Echtermeijer
Telefoon: 053-4861223

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: