Aansprakelijkheid en Recht

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Als ondernemer kunt u met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat u, of één van uw personeelsleden, tijdens de uitvoering van het werk schade of letsel heeft veroorzaakt. Ook kan het zijn dat u als producent aansprakelijk wordt gesteld door een gebrek in de geleverde producten. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt u uw bedrijf tegen financiële aanspraken. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk.

Beroepsaansprakelijkheid

Voor een fout advies of gebrekkige dienst kunt u aansprakelijk worden gesteld. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u de financiële vermogensschade die daaruit voortvloeit afdekken. Vermogensschade is financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder neemt u veel beslissingen voor uw organisatie. De gevolgen van sommige beslissingen zijn niet altijd te overzien. Mocht iemand schade ondervinden als gevolg van een beslissing die u heeft genomen, dan kan het voorkomen dat u ook aansprakelijk bent met uw privévermogen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag van de persoonlijke aansprakelijkheid voor vermogensschade van derden.

Cybercrime

Criminaliteit vindt steeds meer plaats met behulp van een computer of netwerk. Cybercrime is een actuele bedreiging voor de continuïteit van een bedrijf. De schade die voortkomt uit cybercriminaliteit is vaak zuiver financiële schade (vermogensschade). Deze schade wordt niet gedekt vanuit een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM)

U kunt als werkgever worden aangesproken voor schade van uw werknemer met een motorrijtuig als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt in zulke gevallen vaak onvoldoende dekking. Een WEGAM-polis biedt deze dekking wel.

Schadeverzekering voor werknemers

Deze verzekering biedt een uitgebreidere dekking, voor onder andere schade aan het motorvoertuig van uw werknemer, ongeval tijdens woon-werkverkeer, schade van een werknemer door een ongeval tijdens bedrijfsuitjes, opleidingen en zakenreizen.

Installatie-en montage-verzekering

Een defect onderdeel, een montagefout of diefstal van materialen: tijdens de installatie van machines en apparatuur kan er altijd iets misgaan. De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Met deze verzekering dekt u deze risico’s af.

Constructie all-risk (Car)

Op de bouwplaats kunt u te maken krijgen met brand, diefstal, storm of vandalisme. Het verzekeren van het financiële belang van uw werk in aanbouw is dan ook verstandig. Onder de Constructie All-Risk (CAR)-verzekering valt naast het werk ook de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, hulpmateriaal, persoonlijke eigendommen van directie en personeel.

Rechtsbijstand en incasso

Als ondernemer loopt u de kans dat u eens te maken krijgt met een juridisch conflict. De Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven biedt u dan professionele ondersteuning. Indien gewenst kunt u ook de incasso-rechtsbijstand onder de dekking laten vallen.

Uw contactpersoon:
Kristel Meerman
Telefoon: 053-4861223

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: