Onafhankelijk

Assurantieadvies en risicomanagement

Onafhankelijk assurantieadvies en risicomanagement

U weet als geen ander dat ondernemen risico’s met zich meebrengt. Gelukkig kunt u een groot deel van deze risico’s verzekeren. Om de juiste verzekeringen af te sluiten, kunt u gebruik maken van de expertise van De Bedrijfsverzekeraar.

Waarom risicomanagement?

Als ondernemer bent u trots op uw bedrijf. U werkt hard en er komen mooie uitdagingen op uw pad, maar ook heeft u te maken met bedrijfsrisico’s die u veel geld kunnen kosten en zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen. Denk daarbij aan aansprakelijkheid, brand of het loon dat u moet doorbetalen als een van uw medewerkers ziek wordt. Wat doet u als u zoiets overkomt: Heeft u hierover nagedacht? En wat is dan uw plan?

Risicomanagement in de praktijk

Samen met u lopen we ons stappenplan door en brengen de financiële risico’s in kaart op het gebied van o.a. aansprakelijkheid, brand, logistiek en personeel. Met behulp van risicomanagement komen we uiteindelijk tot een verzekeringspakket dat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften. Zo kunt u gericht preventiemaatregelen nemen om schade te voorkomen: bijvoorbeeld het plaatsen van een brandwerende deur. Door ons periodieke beheer komt u ook later niet voor verrassingen te staan: Want voorkomen is altijd beter dan genezen.

Duidelijkheid in 5 stappen: de risicoscan

1

Oriënteren 

In een eerste kennismakingsgesprek informeren wij u graag over onze werkwijze, zodat u vooraf weet wat u kunt verwachten.

2

Inventariseren

Verzamelen van informatie over uw bedrijf, de bedrijfsprocessen en de actuele verzekerde situatie.

3

Analyseren

De actuele verzekerde situatie en preventiemaatregelen worden afgezet tegen de wenselijke situatie.

4

Adviseren

U ontvangt een adviesrapport waarmee u een helder beeld krijgt of uw bedrijf momenteel goed is verzekerd en of de juiste preventiemaatregelen zijn getroffen. Hieruit blijkt ook welk premievoordeel er nog te behalen is.

5

Nazorg en beheer

Middels een periodieke toetsing van de actuele bedrijfssituatie blijft u ervan verzekerd dat de financiële risico's, de verzekeringen en de preventiemaatregelen optimaal op elkaar blijven afgestemd.

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: