Assurantiespecialisten

Voor uw bedrijf, uw medewerkers en uzelf

Financiële zekerheid voor mijn bedrijf

Al zijn de veiligheidsmaatregelen die u neemt optimaal, altijd blijven er risico’s op de loer liggen. Iedere bedrijfsvoering is immers complex en aan razendsnelle veranderingen onderhevig. Een goede risicoanalyse is de eerste stap op weg naar het in kaart brengen van de financiële risico’s van u en uw bedrijf. Uw zakelijke adviseur verdiept zich in deze risico’s en in samenspraak met u wordt de afweging gemaakt: welke van de financiële risico’s wilt u gaan verzekeren en welke niet. Zo komen wij met u in vijf heldere stappen tot een optimaal assurantieadvies.

Onafhankelijk persoonlijk assurantieadvies

De Bedrijfsverzekeraar is onafhankelijk en werkt samen met een groot aantal gespecialiseerde Verzekeraars met bijbehorende verzekeringsproducten. Met onze specifieke kennis van de branche  stellen we graag het optimale verzekeringspakket voor u samen. Of u nu onder de categorie ZZP, MKB of Groot Zakelijk valt, bij de Bedrijfsverzekeraar bent u voor advies en risicobeheer van uw bedrijfsverzekeringen en pensioenen aan het juiste adres.

Persoonlijke aandacht voor u en uw bedrijf

Bij de Bedrijfsverzekeraar staat persoonlijke aandacht voor onze klanten voorop. Geen keuzemenu, maar direct contact. Een vast team van specialisten waar u op terug kunt vallen bij vragen over uw verzekeringen, het doorgeven van mutaties of schades. Uw adviseur, relatiebeheerder binnendienst of schadebehandelaar helpen u graag verder.

Uw adviseur:
Dick Geisink
Telefoon: 053-4861223

Duidelijkheid in 5 stappen: de risicoscan

1

Oriënteren 

In een eerste kennismakingsgesprek informeren wij u graag over onze werkwijze, zodat u vooraf weet wat u kunt verwachten.

2

Inventariseren

Verzamelen van informatie over uw bedrijf, de bedrijfsprocessen en de actuele verzekerde situatie.

3

Analyseren

De actuele verzekerde situatie en preventiemaatregelen worden afgezet tegen de wenselijke situatie.

4

Adviseren

U ontvangt een adviesrapport waarmee u een helder beeld krijgt of uw bedrijf momenteel goed is verzekerd en of de juiste preventiemaatregelen zijn getroffen. Hieruit blijkt ook welk premievoordeel er nog te behalen is.

5

Nazorg en beheer

Middels een periodieke toetsing van de actuele bedrijfssituatie blijft u ervan verzekerd dat de financiële risico's, de verzekeringen en de preventiemaatregelen optimaal op elkaar blijven afgestemd.

Verzekeringen

Op basis van de risicoscan stellen wij voor u een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen samen. Hieronder vallen oa:

Voor uw bedrijf

In en om het gebouw

Met een uitgebreide gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan het gebouw en alles wat eraan vastzit.
Lees meer

Aansprakelijkheid & Recht

Als ondernemer kunt u met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat u, of één van uw personeelsleden, tijdens de uitvoering van het werk schade of letsel heeft veroorzaakt.
Lees meer

Motorrijtuigen & transport

Een motorrijtuigenverzekering is van toepassing op personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s en overige motorrijtuigen zoals motoren.
Lees meer

Special Risks, oa expatverzekeringen

Als u of uw werknemer(s) gaat werken in het buitenland is het verstandig een expatverzekering af te sluiten.
In deze verzekering zitten belangrijke dekkingen als het gaat om ziektekosten, schade, inboedel, rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.
Lees meer

Voor uw medewerkers

Ziekteverzuim

Is uw werknemer door ziekte niet in staat om te werken, dan bent u als werkgever wettelijk verplicht tenminste 70 procent van het loon door te betalen in de eerste twee ziektejaren.
Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

is uw werknemer na 2 jaar ziekte nog steeds meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kan het inkomen er flink op achteruitgaan. Hiervoor zijn een aantal verzekeringsoplossingen beschikbaar.
Lees meer

Collectieve ongevallen

De collectieve ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Lees meer

Collectieve ziektekosten

Met een collectieve ziektekostenverzekering kunt u uw werknemers een mooie besparing bieden op de ziektekostenpremie.
Lees meer

Voor uzelf

Aansprakelijkheid

Geeft u een verkeerd advies, dan kan dat financieel verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft juridische ondersteuning en bescherming van uw vermogen bij claims als gevolg van beroepsfouten.
Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer bent u extra kwetsbaar als u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt immers geen uitkering van de overheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Financieel heeft dit direct gevolgen.
Lees meer

Privé-verzekeringen

Naast de zakelijke verzekeringen verzorgen wij voor de ondernemer ook graag de privé-verzekeringen. Alle verzekeringen voor het gezin en de persoonlijke bezittingen in één keer goed geregeld.
Lees meer

Zorgverzekering

Exclusief voor ondernemers is onze collectieve ziektekostenverzekering bij de ONVZ. ONVZ behoort tot de absolute top van ziektekostenverzekeraars.
Lees meer

Compagnonsverzekering

U runt samen met één of meerdere compagnons een eigen zaak. Als daarbij één van uw compagnons komt te overlijden dan betekent dat meestal dat diens aandelen naar de erfgenamen gaan.
Lees meer

Overlijdensrisico

U wilt uw nabestaanden niet achterlaten met financiële zorgen mocht u onverhoopt komen te overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering kan deze financiële zorg helpen op te vangen.
Lees meer

Nieuws

Branches die al voor de Bedrijfsverzekeraar hebben gekozen:

Installatiebedrijven
Bouwbedrijven
Dienstverlening
Horeca/Groothandel
Detailhandel
Garagebedrijven
ICT
Industrie
Medici
Transport

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: