Voorschriften van  brandveiligheid

 

Heeft u een bedrijfspand? Dan bent u ongetwijfeld bekend met het Bouwbesluit 2012 waarin de overheid voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu heeft vastgelegd. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving en moet dus voldoen aan dat Bouwbesluit. Dat geldt voor nieuwbouw, verbouw en bestaande panden. De voorschriften worden regelmatig aangescherpt.

In het Bouwbesluit staat onder andere welke maatregelen u in uw bedrijfspand moet nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. Naast deze voorschriften vanuit de overheid, stelt ook de brandverzekering eisen aan het te verzekeren pand. En dat kan ver gaan. Brandblusmiddelen bijvoorbeeld. Het gaat er niet alleen om dat deze aanwezig zijn, maar ook dat deze gecontroleerd en bijgehouden worden door gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven.

Voldoen aan de eisen van de brandverzekering verhoogd de veiligheid en voorkomt dat er geen uitkering volgt bij geleden brandschade. Weten hoe dat bij uw bedrijfspand geregeld is? Wij kijken het graag voor u na.

Deel dit bericht op:

Heeft u een vraag?

Wij staan voor u klaar!

 

Bellen kan ook: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: