Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer bent u extra kwetsbaar als u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt immers geen uitkering van de overheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Financieel heeft dit direct gevolgen. Heeft u inzicht in de gevolgen als u dit overkomt? 

 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u ook na ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van een inkomen. 

 

We kunnen op basis van uw wensen een verzekering voor u afsluiten. Wanneer u een uitgebreid advies op maat wilt, dan kunnen wij dit uiteraard ook voor u verzorgen.