Diensten en verzekeringen voor u

Zekerheid voor uzelf

U heeft een eigen bedrijf en daarin investeert u natuurlijk veel tijd en geld. Maar u bent ook een mens die fouten kan maken of onverwacht iets kan overkomen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij een ongeval, ziekte of overlijden kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Uw werk blijft liggen, afspraken kunnen niet meer worden nagekomen en de continuïteit van uw onderneming loopt gevaar. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt uw inkomstenterugval op, zodat u zich daarover in ieder geval geen zorgen meer hoeft te maken.

Aansprakelijkheid

Als bestuurder neemt u veel beslissingen voor uw organisatie. De gevolgen van sommige beslissingen zijn niet altijd te overzien. Mocht iemand schade ondervinden als gevolg van een beslissing die u heeft genomen, kan dat betekenen dat u ook aansprakelijk bent met uw privévermogen.

Privé verzekeringen

Naast de zakelijke verzekeringen verzorgen wij ook graag de privé-verzekeringen voor u. Zo heeft u alle verzekeringen voor uw gezin en de persoonlijke bezittingen in één keer goed geregeld.

Persoonlijke advies

Om te bepalen hoe u uw eigen financiële risico’s als ondernemer het beste kan afdekken en op welke manier gaat onze adviseur graag met u in gesprek. Uw persoonlijke situatie wordt geanalyseerd en verschillende oplossingen van verzekeraars worden zorgvuldig met elkaar vergeleken. Daarna verzorgen wij voor u de administratieve afwikkeling en het beheer.

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: