Arbeidsongeschiktheid

Voor uw medewerkers

Arbeidsongeschiktheid

is uw werknemer na 2 jaar ziekte nog steeds meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kan het inkomen er flink op achteruitgaan. Hiervoor zijn een aantal verzekeringsoplossingen beschikbaar. U biedt uw werknemers hiermee een goede arbeidsvoorwaarde. Met als voordeel, dat het u als werkgever na twee jaar niets hoeft te kosten. U kunt ervoor kiezen om de premie (deels) door uw werknemers te laten betalen.

WGA-GAT
Deze verzekering keert bij arbeidsongeschiktheid boven de 35% een vast bedrag uit of vult het inkomen van de werknemer aan tot 70% van zijn loon.

WIA EXCEDENT
Werknemers met een inkomen boven het maximum jaarloon krijgen geen WIA uitkering over het deel dat zij meer verdienen. Zij kunnen hierdoor fors terugvallen in inkomen. Met de WIA Excedent-verzekering dekt u ook het inkomen boven dit maximum.

WIA BASIS
Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen WIA-uitkering. Met een WIA basisverzekering krijgen ook deze werknemers het inkomen aangevuld bij arbeidsongeschiktheid.

Uw adviseur:
Erwin Scholten
Telefoon: 053-4861223

Assurantieadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223

Informatie aanvragen

Graag advies over: